Wednesday, November 7, 2007

Julian Bell la Carturesti


"Oglinzile pot functiona doar cu lumina pe care o primesc, si totusi, ele pot revela lucrurile intr-o lumina noua."


Carturesti si Editura Vellant va invita joi, 8 noiembrie, in Ceainaria Carturesti la lansarea cartii

OGLINDA LUMII. O NOUA ISTORIE A ARTEI

de Julian Bell

Lansare concomitenta cu editia originala Thames & Hudson. La eveniment vor participa autorul, Julian Bell si consultantul stiintific al lucrarii, prof. Adrian Guta. Orarul evenimentelor:
Conferinta de presa - ora 11:00.

Lansarea cu publicul - ora 18:00.

Prezentare video si sesiune de autografe


JULIAN BELL, fiul artistului si criticului Quentin Bell, s-a nascut in 1952. Preda istoria si teoria artei la City & Guilds of London Art School.Picturile sale au fost expuse in intreaga lume, scrie cronici de arta si de carte in revista literara London Review of Books,in suplimentul cotidianului The Times, Times Literary Supplement, in The New York Review of Books si in ziarul The Guardian.
"Ce are un pergament chinezesc din Antichitate în comun cu o fotografie făcută de un paparazzi, sau o piatră din preistorie cu ultima creaţie video? Răspunsul ni-l oferă Julian Bell, călăuza acestei călătorii imaginare admirabile, întreprinse de-a lungul mileniilor şi de-a latul oceanelor lumii, pe firul unei naraţiuni incitante din care este ţesută cea mai bogată istorie a artei din câte s-au povestit.
Făcând parte din categoria sintezelor de istoria artei, Oglinda lumii de Julian Bell, se diferenţiază de majoritatea lucrărilor anterioare prin faptul că
oferă, în spiritul erei globalizării, şi o perspectivă consistentă asupra unor spaţii culturale altădată superficial cunoscute, sau chiar neglijate, atât de cercetătorul, cât şi de publicul european. Pentru prima dată cititorul român are posibilitatea de a parcurge o traducere publicată simultan cu apariţia originalului: versiunea în limba română a cărţii lui Julian Bell, realizată în coediţie cu prestigioasa Thames&Hudson, apare la Bucuresti in acelasi timp cu lansarea la Londra a ediţiei in engleză.
Oglinda lumii este cu adevărat o istorie universală a artei, punând în lumină evoluţii culturale din toate zonele lumii. Volumul are o remarcabilă putere de cuprindere, de la arta preistorică la cea contemporană, discutând chiar lucrări de la începutul anilor 2000. Julian Bell vede arta ca pe o „oglindă a lumii“, punând-o permanent în context istoric, social, politic, religios, filosofic: o priveşte nu ca pe un proces estetic izolat, ci în calitatea ei de creaţie culturală şi de mărturie a însăşi istoriei omenirii.
Lucrarea reprezintă o importantă contribuţie la declişeizarea repertoriului care alcătuieşte muzeul imaginar global. Selecţia autorilor şi a operelor, atenţia acordată unei epoci sau alteia dezvăluie o viziune armonioasă, cursivă, dar în acelaşi timp profund personală. Mai mult, cealaltă faţetă a personalităţii lui J. Bell – cea de pictor – aduce avantajul privirii „din interior“ asupra fenomenului artistic în evoluţia sa, ceea ce conferă căldură textului şi justifică o dată în plus subiectivitatea acestei sinteze.
Oglinda lumii ne propune o viziune asupra reperelor istoriei artei, cu punerea în valoare a unor opere mai puţin mediatizate, dar semnificative pentru anumite orientări artistice. O mare cantitate de informaţie este livrată atractiv, coerent narativ, într-un stil captivant care glisează pe diverse paliere de limbaj, de la cel academic la cel colocvial. Textul şi imaginile se cer parcurse, savurate, stimulează o lectură ce îşi impune continuitatea rapidă de la prima la ultima pagină, ca o povestire pe care nu o poţi lăsa din mână.
Cartea reuşeşte o impresionantă privire de ansamblu, în spaţiu şi timp, asupra unuia dintre cele mai fascinante teritorii ale spiritualităţii.
Ce este arta şi de unde a început ea? Pentru ce o facem şi de ce se schimbă ea? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care răspunde Julian Bell în această nouă istorie a artei scrisă pentru secolul al XXI-lea.
De la primele impulsuri umane de a crea forme din materii prime şi până la cele mai moderne instalaţii din galeriile de artă, oamenii din întreaga lume au fost mereu atraşi către producerea imaginilor. Stilurile şi epocile s-au alternat necontenit şi, cu toate acestea, legături contrariante între tradiţii aparent neconectate aşteaptă să fie descoperite. Bell, el însuşi un pictor, foloseşte o gamă largă de obiecte – atât familiare cât şi mai puţin cunoscute – pentru a arăta felul în care arta este un produs al experienţelor noastre comune; felul în care, la fel ca într-o oglindă, pot fi reflectate condiţia umană şi preocupările noastre culturale fundamentale. Evitând calea urmată de istoriile anterioare, Bell a ales cu grijă o perspectivă globală, stabilind juxtapoziţii care-l vor provoca şi lumina deopotrivă pe cititor: figurine de bronz ale unor dansatori din sudul Indiei, sculpturi romanice, tavane baroce şi adevărate bijuterii de manuscrise persane sunt analizate în paralel drept testamente extraordinare ale instinctului nostru creator universal.
Având cunoştinţele unui iniţiat şi o exactitate infailibilă a tuşelor, Bell împleteşte aceste fire epice diverse într-o naraţiune superb scrisă, lucidă şi captivantă. Reprezentând o introducere perfectă în istoria artei în general, şi oferind cititorului o privire fugară înăuntrul minţii artistului, această poveste novatoare va deveni un reper pentru o nouă generaţie de cititori
."

No comments: